Doktorands rätt till universitetets personalutbildning.

  • Diarienummer: 8790/90
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 1990-10-16
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Senast uppdaterad: 2022-11-24