Tidsangivelser för föreläsningar m m, akademisk kvart

  • Diarienummer: 2878/81
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 1981-09-25
  • Granskat: 2022-11-14
  • Handläggande organisation: Juridiska avdelningen

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Dnr 2878/81, 3795/81På förekommen anledning vill rektorsämbetet understryka att av såväl schematekniska skäl som för att undvika missförstånd är det angeläget, att ett för alla institutioner gemensamt system för tidsangivelser konsekvent tillämpas.

Undervisning skall alltid börja vid angiven tidpunkt. Med bibehållande av gammal tradition brukar föreläsningar, seminarier etc påbörjas 15 minuter efter hel timme. Detta skall alltid anges uttryckligen (08.15 osv). Om undantagsvis undervisningsmoment inleds vid annan tidpunkt, skall det ändå anges med fyra siffror (t ex 08.00).

S k akademisk kvart utöver angiven tidpunkt får icke förekomma.

Senast uppdaterad: 2022-11-24