Uppdrag som biträdande prefekt vid Uppsala universitet

  • Diarienummer: UFV 2011/1490
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2011-09-12
  • Granskat: 2022-01-03
  • Kontakt: Linda Lundberg
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Delegationer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Detta beslut reglerar bland annat vem som kan utse och utses som biträdande prefekt. 

Senast uppdaterad: 2022-11-24