Uppgifter och beslutanderätter för dekan som är ordförande i fakultetsnämnd inom vetenskaps-området för humaniora och samhällsvetenskap

  • Diarienummer: UFV 2011/619
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2011-04-26
  • Granskat: 2022-01-03
  • Kontakt: Linda Lundberg
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Delegationer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Undertecknas av vicerektor och av tillträdande dekan som är ordförande i fakultetsnämnd.

Översyn av rektors delegationer pågår under 2022. Delegationen gäller tillsvidare.
 

Senast uppdaterad: 2022-11-24