Universitetsdirektörens uppgifter och beslutanderätter

  • Diarienummer: 2011/1902
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2012-08-20
  • Granskat: 2022-01-03
  • Kontakt: Linda Lundberg
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Delegationer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Rektor har fastställt de uppgifter och beslutanderätter som delegeras vidare från rektor till universitetsdirektören. 

Kompletterande beslut om delegation avseende lönetillägg samt ändring av lön vid befordran och ny kompetens fattades 2018-05-08 (UFV 2018/1235).

Beslut om delegation avseende rätt att besluta om att inte lämna ut en handling eller lämna ut en handling med förbehåll fattades 2019-09-24.

Dessa beslut kommer att föras in i delegationsordningen vid kommande revidering.

Senast uppdaterad: 2022-11-24