Befordran av biträdande lektor till universitetslektor: Föreskrifter

  • Diarienummer: UFV 2011/1968
  • Beslutsfattare: Konsistoriet
  • Beslutsdatum: 2011-12-15
  • Granskat: 2023-06-20
  • Kontakt: Dag Linde
  • Handläggande organisation: HR-avdelningen
  • Dokumenttyp: Föreskrifter

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

I avsaknad av kollektivavtal om tidsbegränsad meriteringsanställning har konsistoriet fattat beslut om föreskrifter för befordran av biträdande lektor till universitetslektor. Syftet med föreskriften är att ge möjlighet till befordran för de biträdande lektorer som idag är anställda vid universitetet.

Senast uppdaterad: 2023-06-21