Kursstatus för delkurser som läses av utländska utbytesstuderande

  • Diarienummer: UFV
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 1992-06-26
  • Granskat: 2022-10-12
  • Handläggande organisation: Studentavdelningen
  • Dokumenttyp: Föreskrifter

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Studieprogram en utländsk utbytestuderande ska genomför vid universitetet omfattar ibland, förutom hela kurser, också en eller flera delar av olika kurser. Detta dokument reglerar utbytesstudenters rätt att läsa delkurser och få resultat från dessa på samma sätt som om de vore avslutade kurser.

Senast uppdaterad: 2022-11-24