Riktlinjer för anställning efter 68 års ålder

  • Diarienummer: 2020/1748
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2020-05-19
  • Granskat: 2023-12-18
  • Kontakt: Pia Holmqvist
  • Handläggande organisation: HR-avdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Riktlinjerna reglerar förutsättningarna och formerna för all anställning vid Uppsala universitet efter 68 års ålder av såväl tidigare som nyanställd personal.

Senast uppdaterad: 2024-01-03