Jävsregler inom universitetets verksamhetsområde

  • Diarienummer: 2018/1656
  • Beslutsfattare: Avdelningschef
  • Beslutsdatum: 2018-10-11
  • Granskat: 2023-11-16
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Juridiska avdelningen
  • Dokumenttyp: Rutiner

Ladda ner

Senast uppdaterad: 2024-01-03