Riktlinjer för inrättande, uppföljning och avveckling av utbildningsprogram, huvudområden och biområden

  • Diarienummer: 2011/1986; 2015/184; 2019/2302
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2021-04-27
  • Granskat: 2023-09-29
  • Kontakt: Maria Wolters
  • Handläggande organisation: Avdelningen för kvalitetsutveckling
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Enligt arbetsordningen för Uppsala universitet (UFV 2011/1724) beslutar rektor om inrättande av utbildningsprogram och huvudområden efter förslag från den områdesnämnd eller fakultetsnämnd inom vars vetenskapsområde utbildningen inrättas. Om det inom vetenskapsområdet finns flera fakultetsnämnder ska områdesnämnden avge yttrande över fakultetsnämnds förslag inför rektors beslut (UFV 2011/1724). Rektor beslutar även om inrättande av sådana biområden som inte redan finns som huvudområde (UFV 2007/212).

Riktlinjerna reviderade 2021-04-27

Riktlinjerna reviderades tidigare 2012-04-24.

Senast uppdaterad: 2024-01-03