Riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering: Krisorganisationen vid Uppsala universitet

  • Diarienummer: UFV 2015/1058
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2017-06-26
  • Granskat: 2021-11-08
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Säkerhetsavdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Utgångspunkter för universitetets krisorganisation och krishantering är arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön enligt arbetsmiljölagen och arbetsmiljöföreskrifter. Enligt arbetsmiljöverkets författningssamling ska det på varje arbetsplats finnas beredskap och rutiner för första hjälpen och krisstöd. Dessa rutiner ska utformas med utgångspunkt i verksamhetens art, omfattning och specifika risker. Det innebär att universitetet är skyldigt att bedöma behovet av beredskap i verksamheten och hur den ska utformas för att svara upp emot de behov som identifierats.

Riktlinjerna för krisorganisationen vid Uppsala universitet utgår från en bedömning av behovet av beredskap i verksamheten och hur den ska utformas för att svara upp mot de skiftande behov som kan finnas universitetet. Riktlinjerna ska kompletteras med praktisk information och rutiner. Därutöver kommer information, utbildning och övning att ske regelbundet.

Riktlinjerna för krisorganisationen vid Uppsala universitet baseras på riktlinjer för säkerhetsarbetet: Kris och kontinuitetshantering (UFV 2012/2132)

Senast uppdaterad: 2024-01-03