Arbetsordning för universitetsförvaltningen vid Uppsala universitet

  • Diarienummer: UFV 2023/1136
  • Beslutsfattare: Universitetsdirektören
  • Beslutsdatum: 2023-09-25
  • Granskat: 2023-11-21
  • Kontakt: Linda Lundberg
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Delegationer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Universitetsförvaltningen vid Uppsala universitet stödjer konsistoriet, rektor, områdes- och fakultetsnämnder, institutioner och verksamheten i övrigt i syfte att universitetet ska fullgöra sitt myndighets- och arbetsgivaransvar. Universitetsdirektören är universitetsförvaltningens chef. Det universitetsövergripande administrativa ledningsansvaret går från rektor via universitetsdirektören till avdelningschefer inom universitetsförvaltningen.

Universitetsdirektören har fastställt en arbetsordning för universitetsförvalningen, som beskriver avdelningarnas arbetsuppgifter.

Senast uppdaterad: 2024-01-03