Riktlinjer för åtgärder mot kränkande särbehandling

  • Diarienummer: UFV 2012/1500
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2012-09-11
  • Granskat: 2023-06-20
  • Kontakt: Karin Karlström
  • Handläggande organisation: HR-avdelningen

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Riktlinjerna tar sin utgångspunkt i att allt arbete vid Uppsala universitet ska präglas av en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö, vilken därigenom bidrar till en framgångsrik verksamhet vid universitetet samt i arbetsmiljölagstiftningens bestämmelser och vägledning beträffande åtgärder mot kränkande särbehandling i arbetslivet. Riktlinjerna gäller både anställda och studenter.

Reviderade riktlinjer beslutas under 2023.

Senast uppdaterad: 2023-06-21