Riktlinjer för säkerhetsarbetet: Egendomsskydd

  • Diarienummer: UFV 2012/1947
  • Beslutsfattare: Universitetsdirektören
  • Beslutsdatum: 2012-12-14
  • Granskat: 2021-11-08
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Säkerhetsavdelningen
  • Dokumenttyp: Rutiner

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Riktlinjerna avser att utgöra en grund för arbetet med egendomsskydd vid universitetet samt ge en övergripande beskrivning av de säkerhetskrav som finns för universitetets egendom, med behovet av universitetet som en öppen och tillgänglig miljö i åtanke. Riktlinjerna baseras på Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet.
 

Senast uppdaterad: 2022-11-24