Förhandlingsordning i samband med beslut av rektor vid rektorssammanträde

  • Diarienummer: UFV 2007/72
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2007-01-23
  • Granskat: 2022-01-03
  • Kontakt: Dag Linde
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Senast uppdaterad: 2022-11-24