Förhandlingsordning i samband med beslut av rektor vid rektorssammanträde

  • Diarienummer: UFV 2007/72
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2007-01-23
  • Granskat: 2023-08-14
  • Kontakt: Dag Linde
  • Handläggande organisation: HR-avdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Senast uppdaterad: 2023-06-21