Kallelse till anställning som professor. Rutin för beredning och beslut

  • Diarienummer: UFV 2013/344
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2013-03-12
  • Granskat: 2022-06-17
  • Kontakt: Anna Borlund anna.borlund@uu.se
  • Handläggande organisation: HR-avdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Föreliggande rutin har fastställts för att säkerställa en effektiv och transparent beredning och uppföljning av ärenden som innebär att en person kallas till anställning som professor.

Senast uppdaterad: 2022-11-24