Överbibliotekariens uppgifter och beslutanderätter

  • Diarienummer: UFV 2011/1902
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2013-04-09
  • Granskat: 2022-01-03
  • Kontakt: Linda Lundberg
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Delegationer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Av 2 kap. 2 § högskoleförordningen (1993:100) framgår i vilka frågor konsistoriet ska besluta. Enligt högskoleförordningen 2 kap. 3 § ska andra frågor än de i 2 § avgöras av rektor, om inte annat är föreskrivet i lag eller förordning eller konsistoriet beslutat något annat. Rektor får enligt högskole­förordningen 2 kap. 13 § delegera sina uppgifter, om inte annat är föreskrivet.

Rektor har fastställt de uppgifter och beslutanderätter som delegeras vidare från rektor till överbibliotekarien.

Senast uppdaterad: 2022-11-24