Riktlinjer inom IT-området

  • Diarienummer: UFV 2013/907; UFV 2016/896
  • Beslutsfattare: Universitetsdirektören
  • Beslutsdatum: 2013-06-25
  • Dokumenttyp: Rutiner

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Ett effektivt och säkert utnyttjande av informationsteknik förutsätter tydliga riktlinjer till stöd för verksamma vid Uppsala universitet.

Dokument avser att beskriva universitetets riktlinjer inom olika informationstekniska områden. Till de övergripande riktlinjerna finns riktlinjer och stöddokument på en mer detaljerad nivå.

Parallellt med riktlinjer inom IT-området finns riktlinjer inom andra områden med en nära koppling till informationsteknik, som riktlinjer för informationssäkerhet.
 

Senast uppdaterad: 2022-11-24