Allmänna regler för användning av användarkonton och datornät

  • Diarienummer: UFV 2023/991
  • Beslutsfattare: Universitetsdirektören
  • Beslutsdatum: 2023-05-29
  • Kontakt: pelle.andersson@uu.se
  • Handläggande organisation: Avdelningen för universitetsgemensam IT
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Dessa regler, baserade på Uppsala universitets Riktlinjer inom IT-området (UFV 2013/907), gäller för all användning av användarkonton och datornät vid Uppsala universitet.

Senast uppdaterad: 2024-01-03