Riktlinjer för lönetillägg och andra villkor vid särskilda uppdrag samt ändring av lön vid befordran och ny kompetens

  • Diarienummer: UFV 2019/1166
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2019-11-19
  • Granskat: 2022-06-17
  • Kontakt: Pia Holmqvist
  • Handläggande organisation: HR-avdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Riktlinjerna anger när och hur olika former av lönetillägg ska tillämpas inom Uppsala universitet och i vissa fall nivån för lönetillägg. Riktlinjerna innehåller även villkor för ändring av lön vid befordran och ny kompetens. Med ny kompetens avses här antagning till excellent lärare och docent samt erhållande av doktorsexamen.

Senast uppdaterad: 2022-11-24