Rutin för hantering av misstanke om vilseledande vid examination

  • Diarienummer: UFV 2013/1411
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2014-02-18
  • Granskat: 2022-10-12
  • Kontakt: Cilla Häggkvist
  • Handläggande organisation: Studentavdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Det är en kvalitets- och en rättssäkerhetsfråga att Uppsala universitet har tydliga rutiner, både för att förebygga fusk bland studenter och för att hantera de misstankar om fusk som uppkommer. Avsikten med en universitetsgemensam rutin är att alla studenter ska få, så långt som möjligt, samma information om gällande regler och behandlas lika oavsett vid vilken institution eller fakultet de studerar.

Använd webformuläret vid anmälan om vilseledande examination.

Senast uppdaterad: 2023-06-21