Riktlinjer om möjlighet för en biträdande lektor att få anställning som biträdande universitetslektor

  • Diarienummer: UFV 2014/143
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2014-02-18
  • Granskat: 2022-06-17
  • Kontakt: Dag Linde
  • Handläggande organisation: HR-avdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Syftet med dessa riktlinjer är att möjliggöra för biträdande lektorer att kunna få en förnyad meriteringsanställning i enlighet med vad som gäller för biträdande universitetslektorer.

Senast uppdaterad: 2022-11-24