Riktlinjer för representation och gåvor

  • Diarienummer: UFV 2021/2693
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2021-12-07
  • Granskat: 2021-12-16
  • Kontakt: asa.brorsson@uu.se
  • Handläggande organisation: Avdelningen för ekonomi och upphandling
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Rektor fattar beslut om högsta tillåtna belopp för representation och gåvor vid Uppsala universitet. Beloppsgränserna framgår av detta dokument. Skatteverkets regler för avdragsgill moms gäller alltid och kan inte ändras eller kringgås genom interna beslut på universitetet.

Riktlinjerna gäller all verksamhet oberoende av finansiering och plats för representationen, alltså både inom Sverige och vid tjänsteresor utomlands.

Prefekt/motsvarande ansvarar inom sin institution/motsvarande för att riktlinjer för representation och gåvor följs och ska se till att den som beslutar om/beställer representation och gåvor känner till riktlinjerna samt upplyser de som är berörda vilka regler som gäller.

Senast uppdaterad: 2023-03-17