Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet

  • Diarienummer: UFV 2009/1929
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2010-02-09
  • Granskat: 2021-11-08
  • Handläggande organisation: Säkerhetsavdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Riktlinjerna för det övergripande säkerhetsarbetet utgör, tillsammans med riktlinjer, anvisningar och instruktioner inom personsäkerhet, egendomsskydd, informationssäkerhet samt kris- och kontinuitetshantering, grunden för ett aktivt arbete med säkerhet och riskhantering.

Senast uppdaterad: 2023-06-21