Riktlinjer för säkerhetsarbetet: Kris och kontinuitetshantering

  • Diarienummer: UFV 2012/2132
  • Beslutsfattare: Universitetsdirektören
  • Beslutsdatum: 2014-10-30
  • Granskat: 2021-11-08
  • Handläggande organisation: Säkerhetsavdelningen

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Riktlinjerna avser att utgöra en grund för arbetet med kris- och kontinuitetshantering vid universitetet samt ge en övergripande beskrivning av de säkerhetskrav som finns i samband med arbetet. Riktlinjerna baseras på Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet.

Se dokument till höger.

Senast uppdaterad: 2022-11-24