Riktlinjer om bidrag till studenter för merkostnader vid obligatoriska studieresor och obligatorisk oavlönad praktik

  • Diarienummer: UFV 2015/418
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2015-04-21
  • Granskat: 2023-10-30
  • Handläggande organisation: Studentavdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Dokumentet reglerar i vilka fall en student får ersättning för merkostnader vid obligatoriska studieresor och obligatorisk oavlönad praktik.

Senast uppdaterad: 2023-06-21