Riktlinjer om mandatperioder för studerande i beredande och beslutande organ inom vetenskapsområden och fakulteter

  • Diarienummer: UFV 2015/659
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2015-05-26
  • Granskat: 2022-10-12
  • Kontakt: Cilla Häggkvist
  • Handläggande organisation: Studentavdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Mandatperiod för ledamöter som företräder studerande på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå i beredande respektive beslutande organ inom vetenskapsområden och fakulteter ska sträcka sig från den 1 juli till den 30 juni och omfatta högst ett år.

Senast uppdaterad: 2022-11-24