Finansiering av projektledarkostnader - lokalprojekt

  • Diarienummer: UFV 2013/1450
  • Beslutsfattare: Universitetsdirektören
  • Beslutsdatum: 2015-12-01
  • Granskat: 2022-11-02
  • Handläggande organisation: Byggnadsavdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

2021-02-17: Beslutet ska upphävas av ansvarig handläggare vid planeringavd.

Senast uppdaterad: 2022-11-24