Bestämmelser avseende examina på forskarnivå vid Uppsala universitet

  • Diarienummer: UFV 2010/318
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2010-03-09
  • Granskat: 2023-11-22
  • Kontakt: Ingeborg Amnéus
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Regler

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Dokumentet redovisar vilka översättningar som ska tillämpas vid översättning till engelska av examina på forskarnivå vid Uppsala universitet.

Senast uppdaterad: 2023-06-21