Riktlinjer avseende förfarandet vid misstanke om avvikelser från god forskningssed

  • Diarienummer: UFV 2019/1612
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2021-09-11
  • Granskat: 2022-11-11
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Juridiska avdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

16 nov 2023, riktlinjerna är under revidering och kommer att uppdateras inom kort. 

Reviderade riktlinjer 22 september 2021. 

Riktlinjer upphäver rektors beslut 18 april 2017, UFV 2016/1079 Riktlinjer avseende förfarandet vid anmälan om oredlighet i forskning.

Senast uppdaterad: 2024-01-03