Riktlinjer avseende förfarandet vid misstanke om avvikelser från god forskningssed

  • Diarienummer: UFV 2019/1612
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2021-09-11
  • Granskat: 2022-11-11
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Juridiska avdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Reviderade riktlinjer 22 september 2021. 

Riktlinjer upphäver rektors beslut 18 april 2017, UFV 2016/1079 Riktlinjer avseende förfarandet vid anmälan om oredlighet i forskning.

Senast uppdaterad: 2023-06-21