Riktlinjer för val av ledamöter till områdes- och fakultetsnämnder 2023-2026

  • Diarienummer: UFV 2022/420
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2022-05-31
  • Granskat: 2022-06-02
  • Kontakt: Linda Lundberg
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

En elektorsförsamling för varje vetenskapsområde ska väljas med uppdrag att förbereda och ta fram förslag till ordförande och vice ordförande samt förrätta val av övriga ledamöter exklusive studentrepresentanter för områdesnämnden för perioden 2023-07-01-2026-06-30.

Vart och ett av fakultetskollegierna inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap ska förbereda och ta fram förslag till ordförande tillika dekan och vice ordförande tillika prodekan samt förrätta val av övriga ledamöter exklusive studentrepresentanter till respektive fakultetsnämnd för perioden 2023-07-01 – 2026-06-30.

Senast uppdaterad: 2022-11-24