Arbetsordning för universitetsbiblioteket vid Uppsala universitet

  • Diarienummer: UFV 2020/1363
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2020-11-17
  • Granskat: 2022-01-03
  • Kontakt: Linda Lundberg
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Arbetsordning för Uppsala universitet (UFV 2017/95) är konsistoriets beslut om universitetets övergripande organisation och ansvarsfördelning. I arbetsordningen fastställs att det vid universitetet finns ett universitetsbibliotek och att överbibliotekarien är universitetsbibliotekets chef.

Universitetsbiblioteketes arbetsrodning reglerar bland annat biblioteksnämnden och dess uppgifter.

Senast uppdaterad: 2022-11-24