Riktlinjer för Uppsala universitets modell för utbildningsutvärderingar

  • Diarienummer: UFV 2021/2434
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2022-06-21
  • Granskat: 2022-09-19
  • Kontakt: Maria Wolters
  • Handläggande organisation: Avdelningen för kvalitetsutveckling
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Reviderade riktlinjer för universitetets modell för utbildningsutvärderingar har fastställts av rektor.

Uppsala universitets systematiska kvalitetsarbete av utbildning omfattar såväl kvalitetssäkring som kvalitetsutveckling. Universitets modell för utbildningsutvärderingar omfattar två delar: årlig uppföljning av utbildning samt utbildningsutvärderingar vart sjätte år. Enligt Uppsala universitets arbetsordning (UFV 2017/95) vilar ansvar för kvalitet i utbildning på respektive områdes/fakultetsnämnd som med sin kunskap om de aktuella utbildningarna bäst kan bedöma hur kvaliteten säkerställs och utvecklas. Därför ansvarar de för utformning, genomförande och uppföljning av utbildningsutvärderingar.

All utbildning ska utvärderas en gång vart sjätte år i en utbildningsutvärdering. Uppsala universitets utbildningsutvärderingar ska systematiskt bidra till att säkerställa och utveckla kvaliteten på utbildningarna och syftar till att stimulera till utbildning av högsta nationella och internationella kvalitet.

Redan påbörjade utbildningsutvärderingar under 2021 och 2022 kan slutföras enligt tidigare riktlinjer för Uppsala universitets modell för utbildningsutvärderingar (UFV 2015/475) som beslutades av rektor 2016-10-25 (UFV 2015/475).

Senast uppdaterad: 2023-03-17