Rutin för hantering av styrande dokument vid Uppsala universitet

  • Diarienummer: UFV 2015/1242
  • Beslutsfattare: Universitetsdirektören
  • Beslutsdatum: 2016-11-15
  • Granskat: 2023-12-19
  • Kontakt: Linda Lundberg
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Rutiner

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Sedan 2020 är programmen integrerade i Mål och strategier för Uppsala universitet. Handlingsplanerna och de konkreta åtgärder som formulerades däri, är ersatta med särskilda uppdrag i verksamhetsplanen för Uppsala universitet.

Dokumentet kommer att uppdateras med ändringen vid kommande revidering.

Senast uppdaterad: 2024-01-03