Delegationer från universitetsdirektören vid Uppsala universitet

  • Diarienummer: UFV 2020/1218
  • Beslutsfattare: Universitetsdirektören
  • Beslutsdatum: 2020-06-22
  • Granskat: 2022-01-03
  • Kontakt: Linda Lundberg
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Delegationer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Revidering pågår, förväntas vara klart under 2022, delegationerna gäller tills vidare. Bland annat har avdelningen för forskningsstöd upphört samt avdelningen för uppdragsutbildning inrättats.

Detta dokument innehåller delegationer från universitetsdirektören vid Uppsala universitet till avdelningschefer och kanslichefer vid universitetsförvaltningen.

Dokumentet beslutades 2020-06-22 med anledning av organisationsförändringar vid universitetsförvaltningen och utseende av verksamhetsområdeschefer. Föreliggande delegationsordning innehåller även vissa justeringar i enskilda avdelningschefers delegationer.

Senast uppdaterad: 2022-11-24