Beredningsrutiner för inkommande och egeninitierade rektorsärenden och för beslut fattade på delegation

  • Diarienummer: UFV 2016/1937
  • Beslutsfattare: Universitetsdirektören
  • Beslutsdatum: 2021-01-18
  • Granskat: 2022-01-03
  • Kontakt: Linda Lundberg
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Rutiner

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Syftet är att tydliggöra beredningsrutinerna för i första hand ärenden som beslutas av rektor. Målsättningen är att ärendena ska vara väl förberedda och att innehållet genom beredningsrutinerna ska vara kvalitetssäkrat.

Senast uppdaterad: 2022-11-24