Studieavgifter gällande utbildningar som ges i enlighet med förordningen (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning

  • Diarienummer: UFV 2017/86
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2017-02-07
  • Granskat: 2022-10-12
  • Handläggande organisation: Studentavdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Uppsala universitet fick under hösten 2016 uppdrag av regeringen att bedriva kompletterande utbildning för personer med utländsk examen. Detta dokument reglerar studieavgiften för kompletterande utbildning för personer med utländsk examen. 

Senast uppdaterad: 2022-11-24