Budgetunderlag för Uppsala universitet

  • Diarienummer: UFV 2021/2678
  • Beslutsfattare: Konsistoriet
  • Beslutsdatum: 2022-02-18
  • Granskat: 2022-03-04
  • Kontakt: Daniel Gillberg
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Planering

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Budgetunderlaget lämnas årligen in till regeringen. I budgetunderlaget lämnar Uppsala universitet sina ställningstaganden till den fortsatta utvecklingen beträffande såväl utbildningens inriktning, kvalitet och dimensionering som forskningens kvalitet och förnyelse.

Senast uppdaterad: 2022-11-24