Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet

  • Diarienummer: UFV 2019/641
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2020-08-25
  • Granskat: 2022-01-03
  • Kontakt: Oskar Pettersson
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Riktlinjerna utgör universitetets preciseringar av högskoleförordningen 
(1993:100). Riktlinjerna grundar sig också på Antagningsordning och föreskrifter avseende betyg inom utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (UFV 2012/2057). 

Riktlinjerna beskriver de villkor som gäller vid planering och genomförande av utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet. Riktlinjerna gäller från och med 2020-09-01. Riktlinjerna gäller även för den som påböjat forskarutbildning tidigare än 2020-09-01, undantaget om 
de skulle medföra försämrade villkor för forskarstuderande. 

Tidigare gällande Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (UFV 2009/1993) finns att ta del av i W3D3.

Senast uppdaterad: 2022-11-24