Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet

  • Diarienummer: UFV 2022/728
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2022-12-06
  • Granskat: 2023-11-22
  • Kontakt: ingeborg.amneus@uu.se
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

I Riktlinjer för utbildning på forskarnivå har rektor fastställt villkor för planering och genomförande om utbildning på forskarnivå. De grundar sig på högskoleförordningen och på Antagningsordning och föreskrifter för betyg inom utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU) (UFV 2022/729). Riktlinjerna gäller fr.o.m. 2023-01-01.
Riktlinjerna gäller även för den som påbörjat forskarutbildning tidigare än 2023-01-01, undantaget om de skulle medföra försämrade villkor för doktoranden.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå finns på sidan: https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=96954

Senast uppdaterad: 2024-01-03