Rutin vid tomställning av lokal

  • Diarienummer: UFV 2017/285
  • Beslutsfattare: Avdelningschef
  • Beslutsdatum: 2017-01-01
  • Granskat: 2022-11-01
  • Kontakt: Maria Fornstedt
  • Handläggande organisation: Byggnadsavdelningen
  • Dokumenttyp: Rutiner

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

2022-11-01: Se 2021-11-18.

2021-11-18: Rutinen är fortsatt inte uppdaterad då beslut om Riktlinje för lokalförsörjning vid Uppsala universitet inte är fattat ännu. Styrgruppen avvaktar delegationsordningens färdigställande och beslut.

2021-02-18 Uppdatering av dokumentet kommer att ske innan 2021-06-30.  Inväntar beslut om riktlinjen då hänvisning i dokumentet ska vara till Riktlinjer för lokalförsörjning vid Uppsala universitet istället för tidigare Föreskrifter för lokalförsörjning och hantering av lokaltjänstkostnader vid Uppsala universitet. (redan upphävd).

Senast uppdaterad: 2022-11-24