Beslutsstrukturer och delegationsbeslut inom Samhällsvetenskapliga fakulteten

  • Diarienummer: SAMFAK 2022/5
  • Beslutsfattare: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2022-06-09
  • Granskat: 2022-10-25
  • Kontakt: Norah Avielle
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Denna sammanställning omfattar dels beslut som delegerats från rektor till fakultetsnämnd/ områdesnämnd, dekanus/vicerektor, institutionsstyrelse eller prefekt, dels beslut som delegerats från fakultetsnämnden till institutioner. Den innehåller också information om viktiga uppgifter som regle-ras i Uppsala universitets arbets- och anställningsordningar, samt vissa handläggningsrutiner.
Denna delegationsordning gäller från och med 2022-01-20 - 2023-02-28. En enklare revidering gjordes 2022-06-09.

Senast uppdaterad: 2022-11-24