Rutin för produktionssättning av IT-system för central användning vid Uppsala universitet

  • Diarienummer: UFV 2014/1171
  • Beslutsfattare: Avdelningschef
  • Beslutsdatum: 2014-09-29
  • Granskat: 2019-10-10
  • Kontakt: Erik Höjdestrand
  • Dokumenttyp: Rutiner

Ladda ner

Senast uppdaterad: 2022-11-24