Vicerektors uppgifter och beslutanderätter

  • Diarienummer: UFV 2020/1265
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2020-06-16
  • Granskat: 2022-01-03
  • Kontakt: Linda Lundberg
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Delegationer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Undertecknas av rektor och av tillträdande vicerektor.

Översyn av rektors delegationer pågår och förväntas vara klart under 2022. Delegationen gäller tillsvidare.

Senast uppdaterad: 2022-11-24