Kompletterande riktlinjer till anställningsordningen för Samhällsvetenskapliga fakulteten

  • Diarienummer: SAMFAK 2012/46
  • Beslutsfattare: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2024-06-11
  • Granskat: 2024-06-18
  • Kontakt: Ellinor Fiebranz Andersson ellinor.fiebranz_andersson@.uu.se
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

I Anställningsordning för Uppsala universitet (UFV 2010/1842) föreskrivs i 2 § att ”områdes/- fakultetsnämnd får utfärda kompletterande riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare utöver föreliggande anställningsordning”. Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden har vid sammanträde 2012-05-31 (senast reviderat beslut 2024-06-11 beslutat fastställa föreliggande kompletterande riktlinjer. 

Senast uppdaterad: 2024-01-03