Anskaffning och drift av IT-system

 • Diarienummer: UFV 2020/2599
 • Beslutsfattare: Avdelningschef
 • Beslutsdatum: 2017-01-16
 • Granskat: 2021-05-25
 • Kontakt:
 • Handläggande organisation: Säkerhetsavdelningen
 • Dokumenttyp: Rutiner

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Rutinerna är ett komplement till riktlinjerna för produktionssättning av IT-system för central användning (UFV 2014/1171), och baseras på universitetets riktlinjer för säkerhetsarbetet (UFV 2009/1929), riktlinjer inom IT-området (UFV 2016/896) samt MSB:s föreskrifter om informationssäkerhet för statliga myndigheter (MSBFS 2020:6) och säkerhetsåtgärder i informationssystem för statliga myndigheter (MSBFS 2020:7) .

Rutinerna har fastställts i syfte att

 • säkerställa att system och tjänster som upphandlas svarar mot universitetets krav på god informationssäkerhet
 • upprätthålla en hög nivå av säkerhet i driftmiljöer och i universitetets datornät
 • garantera tillgänglighet till information och system i händelse av förlust eller förvanskning av information i ordinarie lagringsmiljö eller liknande händelse
 • uppnå en säker logghantering för alla servrar och annan utrustning som tillhandahåller nätverksbaserade tjänster vid Uppsala universitet
 • säkerställa att personuppgifter i system och tjänster behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning.

Rutinerna ersätter tidigare rutiner för Anskaffning och drift av IT-system (UFV 2016/1944).

Senast uppdaterad: 2022-11-24