Arbetsordning för vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

  • Diarienummer: TEKNAT 2019/177
  • Beslutsfattare: Områdesnämnden för teknik och naturvetenskap
  • Beslutsdatum: 2019-11-26
  • Granskat: 2022-10-03
  • Kontakt: Per Andersson
  • Handläggande organisation: Kansliet för teknik och naturvetenskap
  • Dokumenttyp: Regler

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Arbetsordningen beskriver organisationen av vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap. De nämnder och underorgan som finns, vilka uppdrag dessa har samt hur de tillsätts.
Fakultetens delegationsordning ingår som bilaga i arbetsordningen.

Denna version är reviderad av fakultetsnämnden 2022-09-06 och gäller fr.o.m. 1 oktober 2022. 
 

Senast uppdaterad: 2022-11-24