Rutin för säker systemutveckling

  • Diarienummer: UFV 2014/1307
  • Beslutsfattare: Avdelningschef
  • Beslutsdatum: 2014-10-28
  • Granskat: 2021-10-06
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Säkerhetsavdelningen
  • Dokumenttyp: Rutiner

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Rutinerna ger stöd i systemutvecklingsarbetet och innehåller bland annat identifiering av säkerhetskrav, versionshantering av källkod, bearbetning, indata och utdata med mera.

Rutinerna baseras på rutinerna för informationssäkerhet (UFV 2017/93) 

Senast uppdaterad: 2022-11-24