Rutiner för personsäkerhet

 • Diarienummer: UFV 2012/487
 • Beslutsfattare: Avdelningschef
 • Beslutsdatum: 2017-01-12
 • Granskat: 2021-11-08
 • Kontakt:
 • Handläggande organisation: Säkerhetsavdelningen

Om dokumentet

Innehåll

Personsäkerhetsarbetet ska bedrivas förebyggande och inriktas på att skapa en trygg och säker miljö. Det ska vara en naturlig del i verksamheten och beaktas vid varje förändring i densamma. Personsäkerhetsarbetet innefattas i det lagstadgade systematiska arbetsmiljöarbetet.

Dessa rutiner avser att beskriva universitetets arbete med personsäkerhet, baserat på

 • Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet, UFV 2009/1929
 • Universitetets arbetsmiljöpolicy, UFV 2009/1416
 • Tillträde till universitetets lokaler, UFV2005/2166
 • AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • AFS 1982:3 Ensamarbete
 • AFS 1993:2 Våld och hot i arbetsmiljön 
Senast uppdaterad: 2022-11-24