Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

  • Diarienummer: TEKNAT 2022/292
  • Beslutsfattare: Områdesnämnden för teknik och naturvetenskap
  • Beslutsdatum: 2022-10-18
  • Granskat: 2023-11-09
  • Kontakt: mica.hall@uu.se
  • Handläggande organisation: Kansliet för teknik och naturvetenskap
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Riktlinjerna har uppdaterats 2022-10-18.
De beskriver vad som krävs för ansökan om anställning, befordran eller om att bli antagen som docent eller excellent lärare. Dokumentet redogör också för hur dessa ärenden bereds och bedöms. I bilagor beskrivs åliggandena för de olika aktörerna i anställningsprocessen samt bedömningskriterier för pedagogisk skicklighet. 

Senast uppdaterad: 2024-01-03