Riktlinjer för telefoni

  • Diarienummer: UFV2011/104
  • Beslutsfattare: Universitetsdirektören
  • Beslutsdatum: 2011-06-30
  • Kontakt:
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Telefonin vid Uppsala universitet är en viktig resurs som binder samman hela organisationen och är en kanal för att snabbt och säkert få kontakt med rätt kompetens. Det bemötande som ges vid kontakt via telefoni har en väsentlig betydelse för hur Uppsala universitet uppfattas av omvärlden.

Senast uppdaterad: 2022-11-24